img

Tuyển dụng Quý I/2024

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Hiện nay, do nhu cầu phát triển, Công ty TNHH Kỹ thuật dịch vụ SONG LONG đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như sau:
1. Nhân viên kinh doanh: Số lượng 03
2. Nhân viên kỹ thuật: Số lượng 02
3. Thợ máy nổ: Số lượng 02
Địa điểm làm việc: Thành Phố Hồ Chí Minh
Phương tiện: Tự túc
Thời gian làm việc: Từ 08h00 -17h00 (Thứ 2 – Thứ 6); 08h00-12h00 (Thứ 7).1

Well done! Your form has been sent

Oh snap! Your form has not been sent