img

Hình thức thanh toán

Thanh toán qua 2 hình thức: Thu tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản:

Chuyển khoản vào TK: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ SONG LONG 

Số TK: 39171099 Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu, Chi Nhánh Tân Sơn Nhì, TP.Hồ Chí Minh

1

Well done! Your form has been sent

Oh snap! Your form has not been sent